Polityka prywatności

Polityka Prywatności witryny codeofme.com

 1. Podmiot stosujący i zakres polityki

 1. Niniejsza polityka reklamy internetowej („Polityka Prywatności”) została przyjęta przez Code of Me LLC, z adresem do korespondencji 1221 Brickell Avenue Suite 900, Miami, Florida, 33131, U.S.A. Code of Me LLC jest dalej zwana w niniejszym dokumencie „Code of Me”.

 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje wyłącznie w zakresie danych osobowych zbieranych przez Code of Me poprzez witrynę internetową codeofme.com („Witryna”), oraz podczas ewentualnej rozmowy telefonicznej użytkownika z konsultantem Code of Me („Rozmowa”).

 1. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych

 1. Code of Me zbiera poprzez Witrynę następujące dane osobowe, na zasadzie pełnej dobrowolności użytkownika. Użytkownik przekazuje następujące dane poprzez wypełnienie stosownych formularzy dostępnych na Witrynie i zatwierdzenie przesłania ich zawartości do Code of Me:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres e-mail,

  3. numer telefonu.

 2. Wymagania techniczne usług świadczonych przez Code of Me, jej systemów informatycznych i internetu w ogólności skutkują koniecznością zapisywania przez Code of Me logów systemowych. Logi systemowe są przechowywane i przetwarzane wyłącznie czasowo, z powodu konieczności technologicznej.

 3. Podczas Rozmowy, jeżeli użytkownik wyrazi wolę zawarcia umowy na wykonanie badania materiału genetycznego, Code of Me dodatkowo poprosi użytkownika o dane o jego adresie korespondencyjnym i numerze PESEL.

 1. Cele przetwarzania danych i ich odbiorcy

 1. Code of Me wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu kontaktu telefonicznego z użytkownikiem w celu przekazania mu oferty oraz przygotowania i obsługi umowy na wykonanie badania genetycznego.

 2. Code of Me nie przekazuje zebranych poprzez Witrynę danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim. Code of Me przekaże jednak dane osobowe takim osobom (w szczególności organom administracji państwowej) jeżeli zostanie do tego zobowiązana na podstawie stosownych przepisów prawa.

 1. Ciasteczka i inne środki techniczne

 1. Code of Me zapisuje na urządzeniach użytkowników ciasteczka (krótkie pliki tekstowe), zawierające w informacje o wyborach opcji dokonanych przez użytkowników na Witrynie.

 2. Code of Me może korzystać również z innych środków technicznych niezbędnych do obsługi Witryny, takich jak piksele.

 1. Prawo użytkownika do dostępu do danych i ich poprawiania

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych i ich poprawiania. Code of Me na żądanie użytkownika usunie również wszelkie jego dane osobowe ze swoich systemów informatycznych.

 2. Użytkownik może wyłączyć wszystkie ciasteczka w swojej przeglądarce internetowej, zapobiegając w ten sposób ich zapisywaniu przez Witrynę. Spowoduje to jednak generalne utrudnienie w korzystaniu z przeglądarki i stron internetowych, gdyż wiele stron internetowych korzysta z ciasteczek w celu zapisania preferencji użytkownika.

 1. Zmiany Polityki

Code of Me zastrzega sobie prawo do zmian niniejszej polityki w dowolnym wybranym przez siebie czasie. Nowa polityka wchodzi w życie niezwłocznie po jej publikacji na stronie internetowej Code of Me.