Nowotwory

Choroby nowotworowe to jedna z głównych przyczyn śmierci w krajach rozwiniętych. Spośród wielu typów nowotworów do szczególnie częstych należą: rak płuc, rak jelit, czerniak i rak piersi (w przypadku kobiet). Przyczyny powstawania nowotworów są złożone i leżą zarówno po stronie środowiska, w którym żyjemy, jak i naszych genów. Możemy kontrolować nasze środowiskowe ryzyko nowotworu, dbając o zdrowe odżywianie, odpowiednią ilość snu, brak stresu i inne czynniki wpływające na nasze zdrowie. Ryzyko genetyczne pozostaje obecnie poza naszą kontrolą, jednak osiągnięcia nauki pozwalają je dziś poznać i dzięki tej wiedzy podjąć odpowiednie kroki zaradcze.

Celem tego badania jest przedstawienie ryzyka genetycznego pojawienia się niektórych typów nowotworów, co umożliwia podjęcie odpowiedniej profilaktyki i przeprowadzenie ewentualnych badań kontrolnych, które mogą dopomóc w zapobieganiu wystąpienia nowotworu, umożliwić jego wczesne wykrycie lub opóźnić jego rozwój.

Dla kogo?

Wyniki przedstawiane w tej części raportu będą szczególnie interesujące dla osób pragnących poznać genetyczne ryzyko zachorowania na nowotwory jelita, skóry (czerniak) i piersi. Prowadzone badania nie dotyczą dziedzicznych form tych nowotworów*, lecz umożliwiają poznanie Twojego potencjalnego ryzyka zachorowania w odniesieniu do średniego ryzyka w populacji.

* Jeżeli co najmniej dwie blisko spokrewnione z Tobą osoby zmarły na dany typ nowotworu, udaj się do poradni genetycznej celem przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki.

Na czym polega badanie

Badanie obejmuje 356 mutacji typu SNP, które zostały opisane w literaturze naukowej i dla których udowodniono związek ich obecności w DNA z podwyższonym ryzykiem zachorowania na dany typ nowotworu.

Tematy raportu w dziale Nowotwory

Genetyczna podatność na raka płuc

Sekcja ta informuje o potencjalnym genetycznym ryzyku zachorowania na nowotwór płuc. Oprócz predyspozycji genetycznych, czynnikami ryzyka wywołującymi tę chorobę są przede wszystkim: palenie papierosów oraz narażenie na radon i azbest. Główne objawy, tj. zapalenie płuc, krwioplucie, bóle w klatce piersiowej, pojawiają się dość późno, kiedy szanse na wyleczenie są już niewielkie.

Genetyczna podatność na raka skóry

Czerniak to nowotwór złośliwy lokalizujący się na skórze, błonach śluzowych oraz gałce ocznej. Główną przyczyną powstawania czerniaka jest długotrwała ekspozycja skóry na promieniowanie UV, jednak za podatność na tę chorobę odpowiadają również zmiany w niektórych genach. Sekcja ta opisuje ryzyko zachorowania na raka skóry oraz zalecenia, jak to ryzyko zmniejszyć.

Genetyczna podatność na raka jelita

Informacje zawarte w tym dziale określają ryzyko genetyczne zachorowania na raka jelita. Rak jelita grubego rozwija się z łagodnych guzków zwanych gruczolakami, a jego przemiana trwa około 10 lat. Rozwojowi tej choroby sprzyja ubogobłonnikowa dieta, a do głównych symptomów zalicza się obecność krwi w stolcu, bóle brzucha, biegunki i wymioty.

Korzyści dla Klienta

Klient uzyska informację, jakie jest ryzyko genetyczne wystąpienia u niego danego typu nowotworu oraz jak wysokie jest ono w stosunku do populacji. W oparciu o uzyskany rezultat klient będzie mógł podjąć decyzję, czy powinien skontaktować się z lekarzem rodzinnym bądź genetykiem w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki.