Laboratorium

Affymetrix jest pionierem w zakresie technologii mikromacierzy oraz liderem pośród firm zajmujących się analizą genomu. Firma prężnie się rozwija i oferuje innowacyjne technologie, które umożliwiają wielopłaszczyznowe i równoległe analizy układów biologicznych na poziomie komórek, białek oraz genów. Affymetrix oferuje jednocześnie możliwość szybkiego i sprawnego przetwarzania wyników badań, wspierając tym samym rozwój nauki oraz budowanie lepszego świata.

Szeroki wachlarz rozwiązań klinicznych oraz z zakresu przetwarzania danych pozwala naukowcom i lekarzom w szybki sposób przekładać wyniki swoich badań naukowych na zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw chorób, identyfikację biomarkerów do użytku w medycynie spersonalizowanej oraz tworzenie nowoczesnych diagnostycznych testów molekularnych. Wszystkie te działania koncentrują się wokół zdrowia i poprawy komfortu życia człowieka.

Affymetrix to firma zatrudniająca około 1100 pracowników na całym świecie i utrzymująca stosunki handlowe z firmami w Azji, Europie, Ameryce Północnej oraz Ameryce Południowej. Jej główna siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w kalifornijskim mieście Santa Clara. Firma posiada również swoje oddziały w Japonii, Singapurze i Chinach. Affymetrix stawia sobie za cel upowszechnienie badań genetycznych i zastosowanie opracowanej przy ich pomocy wiedzy biologicznej w codziennej praktyce.

Affymetrix jest niekwestionowanym przodownikiem w dostarczaniu niedrogich rozwiązań i wsparcia technologicznego na najwyższym poziomie w zakresie genotypowania. Współpracuje z wieloma biobankami na całym świecie, ponieważ wykorzystywana przez firmę technologia Axiom® wyróżnia ją na tle innych przedsiębiorstw oferujących podobne usługi. Technologia Axiom® zapewnia duży zakres elastyczności, całkowity brak utraty markerów oraz prosty przepływ pracy. Posiada też najbardziej obszerne dane na temat populacji etnicznych, co pozwala na zwiększenie możliwości badawczych na grupach zróżnicowanych etnicznie. Jest to również jedyne rozwiązanie genotypujące, które oferuje wybór spomiędzy 26 milionów przebadanych i w pełni opisanych markerów. Pozwala to na zoptymalizowanie możliwości macierzy pod kątem konkretnych wymagań.

Historia

Techologia GeneChip® wykorzystywana przez Affymetrix została opracowana pod koniec lat 80-tych przez zespół naukowców pod kierownictwem dra Stephena P. A. Fodora. Za ich pracą stała rewolucyjna teoria, która zakładała, że możliwe jest połączenie technologii produkcji półprzewodników z postępującymi odkryciami w dziedzinie chemii kombinatorycznej, czego efektem miało być stworzenie szklanej płytki, na której możliwe byłoby zgromadzenie ogromnych ilości danych biologicznych.

Technologia ta stała się podstawą założenia firmy Affymetrix, która powstała w 1991 roku jako oddział firmy Affymax, a rok później rozpoczęła niezależną działalność.

W 1994 roku firma rozpoczęła sprzedaż komercyjną systemu GeneChip® w celach naukowych. Obecnie Affymetrix sprzedaje swoje produkty firmom z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, agrochemicznej, diagnostycznej i konsumenckiej, jak również instytucjom naukowym, rządowym oraz organizacjom badawczym non-profit na całym świecie.

Technologia i narzędzia laboratoryjne

Posługiwanie się tradycyjnymi mikromacierzami wymaga ogromnego nakładu pracy i obsługi ręcznej. Obecnie jedynym sposobem na podniesienie wydajności pracy w takim wypadku jest zwiększenie liczby pracowników i ilości sprzętu, co powoduje znaczny wzrost kosztów oraz odpowiednio wyższe prawdopodobieństwo popełnienia błędu.
Affymetrix jako pierwsza firma na rynku oferuje lepsze rozwiązanie: narzędzia z linii GeneTitan®. Urządzenia GeneTitan® i GeneTitan® Multi-Channel umożliwiają osiągnięcie najwyższego stopnia powtarzalności wyników oraz znaczące podniesienie produktywności. Dodatkowo takie wyniki osiągane są przy minimalnym wkładzie ze strony człowieka. W urządzeniach z linii GeneTitan® połączono piece hybrydyzacyjne, przetwarzanie danych automatyki strumieniowej i najnowocześniejsze urządzenia obrazujące, umożliwiając jednoczesne analizowanie wielu próbek w jednakowych warunkach i przy minimalnej interwencji operatora.
Rozwiązanie Axiom® jest elastyczną platformą, która dzięki zastosowaniu wyników zaawansowanych badań w dziedzinie genotypowania pozwala na pełną i szybką analizę danych.

Narzędzia GeneTitan® i GeneTitan® Multi-Channel wykorzystuje się w genotypowaniu i badaniu ekspresji genetycznej, a badania przeprowadzane przy ich pomocy są wysoce wydajne, wyjątkowo dokładne i elastyczne. Pozwala to na uzyskanie maksymalnej powtarzalności i spójności wyników badań, zwiększenie produktywności laboratorium oraz diametralne skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie i przetworzenie danych.
Wykorzystując narzędzia z linii GeneTitan® można przeprowadzać różnorodne badania, od genotypowania SNP do wszechstronnej eksploracji profilów ekspresji genetycznej odpowiadających ważnym fenotypom biologicznym, takim jak choroby czy reakcje na leki.

Najwyższa jakość badań

Rozwiązania stosowane przez Affymetrix spełniają wymagania międzynarodowej normy ISO 13485, precyzującej wymagania dotyczące wyrobów laboratoryjnych i gwarantującej najwyższą jakość tych wyrobów oraz ich zgodność z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.

Korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 13485:

maksymalizacja bezpieczeństwa oferowanych urządzeń

wysoka jakość usług

ograniczenie możliwości wystąpienia produktu niezgodnego z normami

laboratorium

Proces badania

Amplifikacja DNA

 • 2 interwencje operatora

 • 0,5 godziny bezpośredniego działania operatora

 • Rozpoczęcie amplifikacji DNA (proces trwa 24 godziny)

Fragmentacja

Wytrącanie DNA

 • 2 interwencje operatora

 • 0,5 godziny bezpośredniego działania operatora

 • Zakończenie amplifikacji fragmentu DNA, rozpoczęcie wytrącania (trwa całą noc)

Rozpuszczanie i przygotowanie do hybrydyzacji

Hybrydyzacja

 • 4 interwencje operatora

 • 2,5 godziny bezpośredniego działania operatora

 • Zakończenie procesu wytrącania, rozpuszczanie, przygotowanie do hybrydyzacji, rozpoczęcie hybrydyzacji (trwa 24 godziny

Oczyszczanie, ligacja, barwienie i obrazowanie

 • 2 interwencje operatora

 • < 1 godziny bezpośredniego działania operatora

 • Zakończenie hybrydyzacji, przygotowanie odczynników w Biomek FX, dodanie odczynników do urządzenia GeneTitan

Analiza

 • Analiza plików CEL

info dna

Ważna informacja

Laboratorium Affymetrix ma 100% powtarzalności wyników, tzn. wielokrotne badanie danej próbki zawsze daje ten sam wynik.