Krew

Stan fizjologiczny i skład krwi stanowią niezwykle bogate źródło wiedzy o naszym zdrowiu, dlatego też jest ona najczęściej badaną laboratoryjnie tkanką organizmu. Dzięki bogatej diagnostyce tego płynu ustrojowego profilaktyka naszego zdrowia staje się niezwykle szeroka i skuteczna. Badania krwi stanowią podstawę rozpoznania chorób metabolicznych i cywilizacyjnych. Dzięki badaniom genetycznym krwi można wykryć mutacje związane z poszczególnymi chorobami, a także podejmować kroki zapobiegające rozwojowi tych chorób. W ostatnich latach możliwa stała się także diagnostyka niepłodności oraz diagnostyka prenatalna z wykorzystaniem krwi matki.

Prowadzone przez nas badania pozwalają na wczesne wykrycie i określenie ryzyka genetycznego chorób krwi, zaburzeń metabolizmu cukrów, wrażliwości na insulinę, chorób zakrzepowo-zatorowych oraz na spersonalizowanie zachowań prewencyjnych.

Dla kogo?

Badanie polecane jest m.in. osobom, w rodzinach których występują cukrzyce, anemie, hemofilie, otyłość oraz wszelkie inne choroby o nieznanej etiologii. Wyniki badania mogą być dla lekarza wskazówką do wprowadzenia leczenia opóźniającego rozwój choroby lub wprowadzenie odpowiedniej profilaktyki w przypadku, gdy nie występują objawy, mimo genetycznych predyspozycji.

Na czym polega badanie

Badanie polega na analizie polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP – single nucleotide polymorphism) w genach związanych z wybranymi zjawiskami chorobowymi i cechami krwi.

Tematy raportu w dziale Krew

Ryzyko cukrzycy typu 1

Choroba ta jest nazywana także cukrzycą insulinozależną, zwykle pojawia się u dzieci i młodzieży. Przyczyną wystąpienia jest uszkodzenie przez przeciwciała komórek beta trzustki, odpowiedzialnych za produkcję insuliny. Leczenie tego typu cukrzycy wymaga stałego dostarczania do organizmu insuliny. Z tego działu raportu można uzyskać informacje na temat genetycznego ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 1.

Ryzyko cukrzycy typu 2

W tej sekcji informujemy o genetycznym ryzyku wystąpienia cukrzycy typu 2. Choroba ta jest dziedziczna, występuje głównie u osób starszych, ale coraz częściej dotyczy młodszych osób z nadwagą. Charakteryzuje się wysokim stężeniem glukozy we krwi oraz opornością na insulinę.

Ryzyko anemii sierpowatej

Dział ten informuje o tym, czy posiada się uszkodzoną kopię genu powodującą powstanie anemii sierpowatej. Jest to wrodzona choroba krwi, polegająca na nieprawidłowej budowie hemoglobiny. Zdeformowane krwinki czerwone są przez to szybko niszczone w organizmie, a wcześniej mogą powodować zatory w naczyniach krwionośnych. Nieleczona anemia może prowadzić do niedokrwienia narządów, a w efekcie nawet do śmierci.

Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe

Ten obszar raportu informuje czy należysz do grupy ludzi o potencjalnie podwyższonym ciśnieniu skurczowym lub rozkurczowym. Monitorowanie ciśnienia krwi jest ważne, jeżeli w rodzinie występuje nadciśnienie, gdyż wtedy ryzyko zachorowania rośnie. Głównym czynnikiem sprzyjającym tej chorobie jest otyłość.

Wrażliwość na insulinę

Insulinooporność oznacza obniżoną wrażliwość organizmu na działanie insuliny. Stan ten może przebiegać bezobjawowo, ale może skutkować wzrostem ciśnienia, tyciem, zaburzeniami koncentracji i zmęczeniem. W tym rozdziale można się dowiedzieć, czy genotyp wskazuje na niskie czy wysokie ryzyko zmniejszonej wrażliwości organizmu na insulinę.

Uwarunkowany genetycznie poziom glukozy we krwi na czczo

Ta sekcja informuje o genetycznym ryzyku wystąpienia podwyższonego poziomu cukru we krwi. Węglowodany (cukry) są podstawowym źródłem energii dla człowieka. Niezbędne są również do prawidłowego spalania tłuszczów, jednak ich nadmiar prowadzi do otyłości i sprzyja powstawaniu próchnicy.

Korzyści dla Klienta

Na podstawie wyników testu klient otrzymuje informację, jak wysokie jest jego obciążenie genetyczne daną chorobą i jakie są możliwości jej zapobiegania oraz czy jest chorobą dziedziczną i jakie jest ryzyko, że wystąpi u dzieci badanego.