Polityka prywatności

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Uplatňující subjekt a rozsah zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů („zásady ochrany osobních údajů“) byly přijaty a zavedeny Code of Me LLC se sídlem v Nevadě, USA, s korespondenční adresou 1221 Brickell Avenue Suite 900, Miami, Florida 33131 USA

 1. Code of Me LLC je v tomto dokumentu dále uváděna jako „Code of Me”.

 2. Tyto zásady ochrany soukromých údajů platí výhradně v rozsahu osobních údajů shromažďovaných Code of Me prostřednictvím jejich webových stránek (dále hromadně jako „stránky“) a během případného telefonického hovoru uživatele s konzultantem Code of Me („rozhovor“).

 1. Rozsah shromažďovaných a zpracovávaných dat

 1. Code of Me shromažďuje prostřednictvím stránek následující osobní údaje, za zásady naprosté dobrovolnosti uživatele, které předává vyplněním příslušných formulářů dostupných na stránkách, a potvrzení odeslání jejich obsahu Code of Me:

  1. jméno a příjmení,

  2. e-mail,

  3. telefonní číslo.

 2. Technické nároky služeb poskytovaných Code of Me, jejími informačními systémy a internetu obecně vedou k nutnosti, aby Code of Me ukládalo systémová přihlášení. Systémová přihlášení jsou ukládána a zpracovávána výhradně dočasně, z důvodu technologické nutnosti.

 3. Během hovoru, pokud uživatel vyjádří souhlas s uzavřením smlouvy na výrobky nebo služby nabízení Code of Me, Code of Me uživatele navíc požádá o jeho korespondenční adresu a číslo v evidenci obyvatel, pokud uživatel takovým číslem disponuje.

 1. Účely zpracování údajů a jejich příjemci

 1. Code of Me využívá shromážděné osobní údaje pro kontakt s uživatelem za účelem předat mu nabídku Code of Me a připravit a zpracovat smlouvy na zakoupení výrobků nebo služeb nabízených Code of Me.

 2. Code of Me nepředává údaje shromážděné prostřednictvím stránek jakýmkoliv třetím osobám. Code of Me, ale předá osobní údaje takovýmto osobám (především orgánům státní správy), pokud k tomu bude vyzváno na základě příslušných právních předpisů.

 1. Cookies a jiné technické prostředky

 1. Code of Me ukládá na zařízeních uživatelů cookies (krátké textové soubory), které obsahují informace o výběrech voleb provedených uživateli na stránkách.

 2. Code of Me může používat také jiné technické prostředky nezbytné k obsluze stránek, jako jsou pixely.

 1. Právo uživatele k přístupu k údajům a jejich opravám

 1. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravám. Code of Me na žádost uživatele také vymaže veškeré jeho osobní údaje ze svých informačních systémů.

 2. Uživatel může všechna cookies vypnout ve svém internetovém prohlížeči a zabránit tak jejich ukládání stránkami. To ovšem obecně povede ke zkomplikování používání prohlížeče a webových stránek, protože mnoho webových stránek používá cookies za účelem ukládání preferencí uživatele.

 1. Změny zásad ochrany soukromých údajů

Code of Me si vyhrazuje právo kdykoliv změnit zásady ochrany soukromých údajů. Nové zásady ochrany soukromých údajů vstupují v platnost okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách Code of Me.