Otázky a odpovědi

Máte-li nějaké dotazy, které se týkají našich služeb Code of Me, přečtěte si následující přehled FAQ (z anglického Frequently Asked Questions - často kladené dotazy). Odpověď se rozbalí po kliknutí na vybraný dotaz. Pokud na svůj dotaz nenaleznete uspokojivou odpověď, obraťte se na naše experty pomocí e-mailu, Code of Me prostřednictvím kontaktního formuláře, který se nachází zde

Jaký je vědecký a technologický základ prováděných výzkumu?

rozwiń odpowiedź

Zřetelnost a věrohodnost výsledků našich výzkumů je pro nás prioritní. Proto se během každé etapy prací snažíme o to, aby všechny informace, které jsou směřovány k našim klientům, nacházely potvrzení ve vědecké literatuře a byly v souladu s nejnovějšími znalostmi.

Aktuální verze zprávy čerpá z až 800 vědeckých publikací, které se týkají genomových asociací a informace v nich obsažené se zakládají na více než 2500, z nichž několik tisíc ověřených, polymorfizmů v rámci genomu. Ve svých analýzách ověřujeme pouze ta místa v genomu, která mají vliv na rozvoj daného onemocnění, potvrzeného výzkumy. Navíc využíváme služeb certifikované laboratoře firmy Affymetrix, která se nachází v USA a z nejvyšší kvality sad k odběru genetického materiálů od renomované kanadské firmy Norgen Biotek, která dodává své produkty biotechnologickým firmám a laboratořím na celém světě.

Jaká metoda testů DNA je používaná?

rozwiń odpowiedź

Používaná námi metoda je genotypizace bodových polymorfizmů - SNP (jednonukleotidové polymorfizmy; ang. Single Nucleotide Polymorphism, zkratka SNP) a CNV (varianty počtu kopií, ang. Copy-number variations, zkratka CNV). Metoda je všeobecně používaná pro tohoto druhu testy a byla hloubkově ověřena z hlediska přesnosti a opakovatelnosti získávaných výsledků. Pro provedení testů využíváme technologie firmy Affymetrix, jedné ze dvou nejdůležitějších firem na trhu, které se zabývají označením genetické odchylky. Metody používané firmou Affymetrix umožňují maximální automatizaci procesu, což má pozitivní vliv na výkonnost prací a přesnost získávaných výsledků. V průběhu jednoho testu umožňují provést analýzu u několika desítek mutací u jednoho vzorku genetického materiálu.

Jak vypadá sada k odběru genetického materiálu pro potřeby testů?

rozwiń odpowiedź

Klient prostřednictvím kurýra obdrží diskrétně zabalenou, celou sadu k odebrání vzorku DNA ze sliny doma. Sada obsahuje: zkumavku a nálevku, zátku zkumavky, ampulku se stabilizačním roztokem (2ml), informace pro spotřebitele, zpáteční obálku.
Každá nádobka k odběru slin má individuální číslo čárového kódu, což umožňuje anonymní sledování vzorku v každé etapě testování.
Stabilizační roztok od firmy Norgen Biotek je vodním roztokem, který je určený k rychlému rozpadu buněk a následné konzervaci (zachování) DNA, které pochází z čerstvých vzorků, např. ze slin. Roztok znemožňuje rozvoj baktérii gramnegativních a grampozitivních, plísní a inaktivuje viry, což umožňuje bezpečné uchovávání a transport vzorku. Dodatečně díky tomuto roztoku není třeba vzorek zpracovat ihned po odběru ani ho zmrazovat. Umožňuje to je posílat do laboratoře při pokojové teplotě. Složky stabilizačního roztoku umožňují uchovávat vzorky více než 5 let bez degradace DNA. Složení stabilizačního roztoku je vyhrazeno producentem. V případě jakéhokoliv kontaktu jakéhokoliv množství s pokožkou nebo očima, je nutné je propláchnout velkým množstvím vody. Stabilizační roztok neužívejte vnitřně.

Jak dlouho trvá analýza údajů do zprávy?

rozwiń odpowiedź

Současně je třeba na zprávu čekat kolem 2-3 měsíců, to znamená od 8 do 12 týdnů. Z toho vyplývá, že jsme si vybrali jednu z nejlepších laboratoří na světě, která se nachází v Kalifornii v USA. V době čekání je dopravení vzorku do laboratoře, jeho zpracování, obdržení výsledků a jejich zpracování ve formě zprávy, přístupné pro Klienta. Navíc díky velkému zájmu klientů, roste řada čekajících, a díky tomu se tato doba může prodloužit.

Proč je pro testy používaná slina, a ne krev, jako v jiných případech laboratorních testů?

rozwiń odpowiedź

Použití vzorku sliny způsobuje, že celý proces testování je bezpečný, neinvazní a bezbolestný. Není třeba navštívit laboratoř, za účelem odebrání vzorku, jak je to v případě odběru krve. Odebrání genetického materiálu je možno provést samostatně doma. Genetický materiál je poté bezpečně a anonymně dodaný do laboratoře v uzavřené nádobce, která je označená individuálním čárovým kódem.
K testům jsou potřebné buňky, které obsahují DNA. Buňky zevnitř dutiny ústní, které se nacházejí ve slinách obsahují přesně stejné DNA, jako obsahuje každý jiný druh buněk v lidském organizmu, a proto informace obsažené v krvi a slině jsou stejné.

Co se děje z materiálem po provedení testů?

rozwiń odpowiedź

Velice nám záleží na anonymitě a bezpečnosti údajů našich klientů. Proto v souladu s obsahem smlouvy uzavřené mezi Code of Me a Klientem, po provedení testů (genotypizace), je genetický materiál likvidovaný v laboratoři.

Proč si nechat dělat predispoziční genetický test, když lze udělat diagnostický test, který potvrzuje nemoc?

rozwiń odpowiedź

Diagnostické testy mohou jedině potvrzovat výskyt jednotlivé nemoci v momentě provedení testu. Zatímco testy genetických predispozicí jsou komplexními testy, které udávají stupeň rizika výskytu různých onemocnění. Je to screeningové vyšetření, které umožní získání mnoha velmi podstatných informací z jednoho vzorku genetického materiálu. Umožňuje určit, v případě u kterých onemocnění se vyskytuje nejvyšší pravděpodobnost onemocnění. Díky tomu je později možné začít s prevencí v tomto konkrétním směru.

Mohou mít nějaké faktory, např. léky nebo ústní voda vliv na výsledek testování?

rozwiń odpowiedź

Na testy může mít vliv nesprávný způsob odebrání genetického materiálu (sliny), což způsobí, že ve vzorku bude hodně malé množství DNA, aby mohlo dojít na jeho základě k testu genotypizace. Aby jste se tomu vyvarovali, je třeba při odběru sliny přesně dodržovat postup v připojené instrukci. Zvláště důležité je, abyste nejméně 30 minut před odběrem vzorku, nejedli, nepili, nekouřili a nežvýkali. Navíc, v této době se nesmí mýt zuby, používat dentální nit a rovněž užívat léky a vyplachovat si ústní dutinu antibakteriálním roztokem. Za účelem odebrání, co největšího množství buněk, je třeba si promasírovat tváře a pohybovat jazykem, aby se stimulovalo vydělování slin. Někdy se během ověřování v laboratoři stává, že několik procent vzorků obsahuje hodně malé množství DNA, aby se na jeho základě daly provést testy. V takovém případě posíláme klientovi znovu sadu k odběru vzorku.

Může dojít k tomu, že vzorek bude prošlý?

rozwiń odpowiedź

Doba použitelnosti uchovávání vzorku se slinou je 5 let. V této době se může uchovávat v teplotě ne méně než -40 a ne vyšší než 30 stupňů Celsia.

Jakou formou obdržíte výsledky a co se z nich dovíte?

rozwiń odpowiedź

Výsledky budou zaslány ve formě podrobné, osobní a individuální zprávy genetických predispozicí v elektronické podobě a na žádost v písemné formě.
Prvotní výsledek genotypizace polymorfizmů, získaný výsledkem laboratorních testů, je zpracovaný za pomocí algoritmů na čitelné a zřetelné výsledky, které jsou obsaženy ve zprávě Code of Me. Tato zpráva je zdrojem znalostí o unikátním kódu DNA člověka. Jsou v něm obsažené informace o eventuálním riziku nebo výhodách, které vyplývají z genetické konstituce.
Zpráva pro klienta obsahuje informace na téma jeho individuálních predispozicí v rozsahu několika geneticky podmíněných oblastí, v tom těch, které se týkají rizika onemocnění několika desítkami různých nemocí a predispozicím k nádorovým onemocněním. Snažíme se, aby obsahovala co nejvíce potřebných informací, které vybíráme na základě kontaktu s klientem.

Za účelem zjednodušení klientovi přečtení informací, které obsahuje zpráva, výsledky jsou uváděny formou přesného písemného popisu, včetně snadno čitelného grafu, který odráží výsledek u konkrétní osoby, s průměrem ve společnosti. Projevujeme veškerou snahu, abychom dodali našim Klientům pouze srozumitelné informace, a které jsou potřebné z hlediska osoby, která touží nejlepším a nejjednodušším způsobem pečovat o svoje zdraví.
Odebrané vzorky umístěte do hermetického balení, které je součástí saGenetické riziko zvyšuje možnost onemocnění, proto osoby, které ho mají, by měly zvláště dávat pozor na rizikové faktory prostředí. Například, osoba se zvýšeným rizikem rakoviny plic, by se měla vyvarovat vdechování cigaretového dýmu. Doporučujeme, aby v případě zjištění genetické náklonnosti k onemocnění, byl o výsledku informován lékař a zjistilo se, zda na základě tohoto výsledku a jiných lékařských údajů, je třeba provést podrobnou diagnostiku.dy, a uveďte na něm jméno a příjmení.

Co to jsou genetické polymorfizmy jednoho nukleotidu?

rozwiń odpowiedź

Polymorfizmus jednoho nukleotidu DNA, čili genetický marker nebo SNP (ang. Single Nucleotide Polymorphism), je polymorfizmus jedné zásady uvnitř genetického kódu. Mezi jinými to také mohou být jednonukleotidové změny, které způsobují rozdíly v genové expresi nebo kódovaných vlastnostech genem proteinu. Genetický polymorfizmus je výsledkem dědičně předávaných mutací DNA. Bodové mutace vyvolané výměnou jednoho páru zásad za druhou, patří k nejčastěji se vyskytujícím genetickým změnám. Frekvence výskytu se variant dle jednotlivých genů se různí mezi etnickými skupinami.