Nutrigenetika

Nutrigenetika je interdisciplinární vědecký obor, který naplňuje holistickou koncepci přístupu ke zdraví organismu. Analyzuje vzájemné vztahy mezi stravou, environmentálními změnami a genetickými predispozicemi k rozvoji nemocí. V posledních letech byl zaznamenán nárůst onemocnění chorobami způsobenými stravováním. Jedná se o poruchy činnosti oběhové soustavy, cukrovku, osteoporózu, nádory trávicího traktu, nepravou anémii nebo zánětlivá onemocnění. Nutrigenetika poskytuje nástroj k poznání komplikovaných interakcí mezi výživnými látkami stravy, genetickým polymorfismem a organismem.

Nutrigenetika umožňuje vytvořit individuální metabolický profil, díky němuž lze např. vypracovat individualizovaný jídelníček snižující riziko výskytu problémů a zlepšení zdravotního stavu jednotlivých osob a komunit.

Pro koho?

Výsledky uvedené v této části zprávy jsou zajímavé zejména pro osoby, které touží poznat genetické riziko a zabránit rozvoji chronických onemocnění závislých na genotypu a způsobu stavování. To má zásadní vliv na zdraví, pokud si uvědomíte skutečnost, že Vaše kondice z 90 % závisí na životním stylu, který má vliv na prevenci proti nemocem.

V čem spočívají testy

Nutrigenetika se věnuje analýze meziosobních a mezipopulačních polymorfismů jednotlivých nukleotidů (SNP – single nucleotide polymorphism), jejichž přítomnost rozhoduje o téměř 90% genetické variability lidstva. Klinické testy umožňují ověřit a definovat, jaký má vliv mnohotvárnost genů na to, jak organismus odpovídá na bioaktivní složky potravy.

Témata zprávy v sekci nutrigenetika

Geneticky podmíněná hladina LDL

Sekce obsahuje informace o lipoproteinech, které zodpovídají za přepravu cholesterolu v organismu. Zvýšená hladina tzv. zlého cholesterolu může vyvolat rozvoj ischemické choroby srdeční a to může vést k srdečnímu infarktu a k úmrtí. Výsledek genetického textu poukazuje na to, jestli disponujete sklony k výchylkám hladiny cholesterolu LDL od normy.

Geneticky podmíněná hladina HDL

Frakci lipoproteinu HDL se říká „hodný cholesterol”. Plní protizánětlivou, antikoagulační a antioxidační funkci, jeho nízká koncentrace zvyšuje riziko rozvoje ischemické choroby srdeční. Výsledek signalizuje, zda má zkoumaný genotyp zvýšené riziko snížení hladiny HDL frakce cholesterolu.

Geneticky podmíněná hladina triglyceridů

Triglyceridy plní funkci paliva pro svaly, jejich přebytky se ukládají v tukové tkáni. Zvýšená koncentrace se pojí s rizikem onemocnění ischemickou chorobou srdeční, vyskytuje se u 30 % dospělých. V této sekci se dozvíte, zda spadáte do skupiny se zvýšeným rizikem, která má v krvi nadbytečné množství triglyceridů.

Riziko metabolického syndromu

Tato část zprávy se týká celkového cholesterolu, který tvoří tzv. hodný (HDL) a zlý (LDL) cholesterol. Cholesterol je produkován lidským organismem a přijímán spolu se stravou V této sekci najdete odpověď na otázky, jaké jsou příčiny a následky odchýlení hladiny celkového cholesterolu od normy a zda má testovaný genotyp zvýšené riziko výskytu metabolického syndromu.

Metabolismus nasycených tuků

Nasycené mastné kyseliny dodávají člověku energii, pomáhají s přijímáním vitamínů a vytváří buněčné membrány. Organismus je vytváří v potřebném množství, proto není nutné dodávat je spolu s potravou. Tato kapitola dokazuje, zda genotyp signalizuje správné osvojování nasycených tuků.

Vnímání sladké chuti

Za sladkou chuť potravin jsou zodpovědné obsažené jednoduché a složené cukry. Intenzita pocitu sladké chuti plynoucí ze sacharózy přítomné ve stravě je geneticky podmíněna. Tato část zprávy informuje o schopnosti cítit sladkou chuť v potravinářských výrobcích.

Poruchy chuti k jídlu a pocitu sytosti

Tato sekce ukazuje, zda disponujete zvýšenou tendencí k přejídání, tedy plánované nebo neplánované konzumaci malého množství stravy mezi hlavními jídly. Jakkoli je první typ doporučován pro správné fungování organismu, časté neplánované svačiny mohou vést k jeho deregulaci.

Optimální výživa

Tato část zprávy informuje o tom, jaký typ výživy je pro Vaše genetické predispozice nejvhodnější. Jednotlivé typy jídelníčku mají různá nutriční doporučení a výběr toho nejvhodnějšího umožní dosáhnout nejlepších výsledků v hubnutí.

Tolerance laktózy

Laktóza je cukr, který se vyskytuje v mléce a mléčných výrobcích. Enzymem odpovědným za trávení laktózy je laktáza a její nedostatek v organismu způsobuje závažné problémy v trávení u osob konzumujících mléko. Výsledek testu informuje, zda je Váš organismus schopen trávit laktózu.

Alergie na lepek

Lepek je bílkovina vyskytující se v obilninách. Pokud jej organismus netoleruje, dochází k atrofii střevních klků, což dále vede k zhoršení vstřebávání nutričních látek a k mnoha nepříjemným problémům. Výsledek testu ukazuje, zda máte genetické predispozice k intoleranci lepku.

Výhody pro zákazníka

Zákazník získá osobní jídelníček uzpůsobený konkrétním potřebám organismu, který mu pomůže:

zhubnout nebo přibrat na váze
zabránit rozvoji civilizačních nemocí
zajistit optimální vývoj dítěte
přizpůsobit druh fyzické aktivity