Nádorová onemocnění

Nádorová onemocnění je interdisciplinární vědecký obor, který naplňuje holistickou koncepci přístupu ke zdraví organismu. Analyzuje vzájemné vztahy mezi stravou, environmentálními změnami a genetickými predispozicemi k rozvoji nemocí. V posledních letech byl zaznamenán nárůst onemocnění chorobami způsobenými stravováním. Jedná se o poruchy činnosti oběhové soustavy, cukrovku, osteoporózu, nádory trávicího traktu, nepravou anémii nebo zánětlivá onemocnění. Nutrigenetika poskytuje nástroj k poznání komplikovaných interakcí mezi výživnými látkami stravy, genetickým polymorfismem a organismem.

Cílem tohoto vyšetření je představit rizika genetického výskytu některých typů nádorů, což umožňuje zahájit odpovídající prevenci a provádět případná kontrolní vyšetření, která mohou napomoci zabránit vzniku nádoru, opozdit jeho rozvoj nebo umožnit jeho dřívější objevení.

Pro koho?

Výsledky uvedené v této části zprávy budou zajímat zejména ty, kteří chtějí poznat genetické riziko onemocnění nádory střev, kůže (melanom) a prsu. Provedené testy se netýkají dědičných forem těchto nádorů*, avšak umožňují poznat Vaše potenciální riziko vzniku onemocnění ve vztahu k průměrnému riziku v populaci.

* Pokud nejméně dvě blízce příbuzné osoby zemřely na daný typ rakoviny, vydejte se do genetické poradny za účelem provedení podrobné diagnostiky a posouzení rizika.

V čem spočívá test

Test zahrnuje 365 mutací typu SNP, které byly popsány ve vědecké literatuře a u nichž byla prokázána souvislost jejich přítomnosti v DNA se zvýšeným rizikem onemocnění daným typem nádorového onemocnění.

Témata zprávy v sekci Nádorová onemocnění

Genetické sklony k rakovině plic

Tato sekce informuje o potenciálním genetickém riziku onemocnění rakovinou plic. Kromě genetických predispozic patří mezi rizikové faktory vyvolávající toto onemocnění především: kouření a kontakt s radonem a azbestem. Hlavní projevy, tedy zánět plic, vykašlávání krve, bolest na prsou se mohou objevit dost pozdě, kdy už jsou šance na vyléčení malé.

Genetické sklony k rakovině kůže

Melanom je zhoubný nádor umístěný na kůži, sliznici a na oční bulvě. Hlavní příčinou vzniku melanomu je dlouhodobé vystavení pokožky UV záření, ovšem za sklony k tomuto onemocnění zodpovídají také změny v některých genech. Tato sekce uvádí riziko onemocnění rakovinou kůže a doporučení, jak toto riziko zmírnit.

Genetické sklony k rakovině střev

Informace obsažené v této sekci definují genetické riziko onemocnění rakovinou střev. Rakovina tlustého střeva se vyvíjí z benigních uzlíků, kterým se říká adenomy a jejichž proměna trvá cca 10 let. Rozvoji této nemoci nahrává strava chudá na vlákninu a mezi hlavní symptomy se řadí přítomnost krve ve stolici, bolest břicha, průjmy a zvracení.

Výhody pro zákazníka

Zákazník získá informace, jaké je u něj genetické riziko výskytu daného typu rakoviny a zda je toto riziko vyšší nebo nižší než je průměr. Na základě získaného výsledku bude pak moci učinit rozhodnutí, zda vyhledat praktického lékaře nebo genetika za účelem provedení další případné diagnostiky.