Laboratoř

Affymetrix je pionýrem v oblasti technologie mikromatic a lídrem mezi firmami, které se zabývají analýzou genomu. Firma se vyvíjí pružným způsobem a nabízí inovativní technologie, které umožňují mnohostranné a paralelní analýzy biologických systému na úrovni buněk, proteinů a genů. Affymetrix současně nabízí možnost rychlého a účinného zpracování výsledků testů, a tím podporuje rozvoj vědy a budování lepšího světa.

Široký sortiment klinických řešení a těch z oblasti zpracování údajů, umožňuje vědcům a lékařům rychlým způsobem převádět výsledky svých vědeckých výzkumů na pochopení mechanizmu, které leží na prahu nemocí, identifikaci biomarkerů pro užitečnost v osobní medicíně, tvoření moderních diagnostických molekulárních testů a zlepšování programů chovu zvířat s využitím genetických markerů. Všechny tyto činnosti se koncentrují na zdraví a blahobyt člověka.

Affymetrix je firma, která zaměstnává kolem 1100 pracovníků po celém světě a udržuje obchodní styky v Asii, Evropě, Severní Americe a Jižní Americe. Její hlavní sídlo se nachází ve Spojených státech, v kalifornském městě Santa Clara. Firma má rovněž svoje filiálky v Japonsku, Singapuru a Číně. Affymetrix si vytyčil jako cíl šíření genetických testů a použití zpracované, za jejich pomoci, biologické vědy v každodenní praxi.

Affymetrix je nesporným šampionem v dodávání levných řešení a technologické podpory na nejvyšší úrovni v oblasti genotypizace. Spolupracuje s mnoha biobankami na celém světě, protože používaná firmou technologie Axiom® ji odlišuje od jiných firem, které nabízejí podobné služby. Technologie Axiom® zajišťuje velký rozsah pružnosti, naprostý nedostatek ztráty markerů a jednoduchý pracovní postup; má rovněž nejvíce obsáhlé údaje na téma etnických populací, což dovoluje zvýšení vědeckých možností ve různých etnických skupinách. Je to rovněž jediné genotypizující řešení, které nabízí výběr mezi 26 milióny prozkoumaných a plně popsaných markerů. Umožňuje to optimalizaci možností matice z ohledem na konkrétní požadavky.

Historie

Techologie GeneChip® používaná Affymetrixem byla vypracovaná koncem 80-tých let týmem vědců pod vedením dr. Stephena P. A. Fodora. Za jejich prací stála revoluční teorie, která připouštěla, že je možné spojení technologií produkce polovodičů s rozvíjecími se objevy v oblasti kombinatorické chemie, čehož efektem mělo být vytvoření skleněné desky, na které by bylo možné shromažďování ohromných množství biologických údajů.

Tato technologie se stala základem založení firmy Affymetrix, která vznikla v roce 1921, jako oddělení firmy Affymax, a o rok později začala s nezávislou činností. Hlavní sídlo firmy se nachází v Santa Clara v Kalifornii.

V roce 1994 firma začala s komerčním prodejem systému GeneChip® za vědeckými účely. Současně Affymetrix prodává svoje produkty firmám z oboru farmacie, biotechnologie, agrochemie, diagnostiky a spotřebním, jako i vědeckým institucím, státním a výzkumným organizacím non-profit na celém světě.

Technologie a laboratorní zařízení

Používání tradičních mikromatic vyžaduje ohromné vynaložení práce a ruční obsluhu. Současně jediným způsobem na zvýšení výkonnosti práce, v takovém případě je zvýšení počtu pracovníků a množství zařízení, což způsobuje značný nárůst nákladů a je větší pravděpodobnost udělání chyby.
Affymetrix, jako první firma na trhu nabízí lepší řešení: zařízení z řady GeneTitan®. Zařízení GeneTitan® i GeneTitan® Multi-Channel umožňují dosažení nejvyššího stupně frekvence výsledků a významné zvýšení produktivity. Navíc takových výsledků se dosahuje při minimálním vložení lidské práce. V zařízeních z řady GeneTitan® byly spojeny hybridizační pece, zpracování údajů fluidiky a nejmodernější zobrazovací zařízení, která umožňují současně analyzování mnoha vzorků za stejných podmínek a při minimální obsluze operátora.

Zařízení GeneTitan® i GeneTitan® Multi-Channel se využívá při genotypizování a výzkumu genetické exprese, a výzkumy prováděné za jejich pomoci jsou velmi výkonné, výjimečně přesné a pružné. Umožňuje to získání maximální opakovatelnosti a soudržnosti výsledků testů, zvýšení produktivity laboratoře a diametrální zkrácení doby, která je potřebná pro získání a zpracování údajů.
Využitím zařízení z řady GeneTitan® je možno provádět různorodé výzkumy, od genotypizace SNP až po všestranné zkoumání profilů genetické exprese, odpovídajících důležitým biologickým fenotypům, takovým, jako nemoci nebo reakce na léky.

Nejvyšší kvalita testů

Řešení používané Affymetrixem splňují požadavky mezinárodní normy ISO 13485, specifikující požadavky, které se týkají laboratorních výrobků a jejich souladu s právními požadavky a očekáváními klientů.

Výhody vyplývající ze zavedení normy ISO 13485:

maximalizace bezpečnosti nabízených zařízení

vysoká kvalita služeb

omezení možnosti vyskytnutí se nesprávného produktu

laboratorium

Proces testování

Amplifikace DNA

 • 2 intervence operátora

 • 0,5 hodiny bezprostřední činnosti operátora

 • Zahájení amplifikace DNA (proces trvá 24 hodin)

Fragmentace

Vysrážení DNA

 • 2 intervence operátora

 • 0,5 hodiny bezprostřední činnosti operátora

 • Ukončení amplifikace fragmentu DNA, zahájení vysrážení (trvá to celou noc)

Rozpouštění a příprava ke hybridizaci

Hybridizace

 • 4 intervence operátora

 • 2,5 hodiny bezprostřední činnosti operátora

 • Ukončení procesu vysrážení, rozpouštění, příprava ke hybridizaci, zahájení hybridizace (trvá to 24 hodin)

Očišťování, ligace, zabarvování a zobrazení

 • 2 intervence operátora

 • < 1 hodina bezprostřední činnosti operátora

 • Ukončení hybridizace, příprava činidel v Biomek FX, přidání činidel do zařízení GeneTitan

Analýza

 • Analýza souborů CEL

info dna

Důležitá informace

Laboratoř Affymetrix má 100% opakovatelnost výsledků, tzn. mnoho četné testování daného vzorku dává pokaždé tentýž výsledek.