Krev

Fyziologický stav a složení krve představují nesmírně bohatý zdroj znalostí o našem zdraví, proto právě krev patří v laboratořích k nejčastěji zkoumaným tkáním organismu. Díky bohaté diagnostice této tělesné tekutiny se prevence proti chorobám stává nesmírně širokou a účinnou. Vyšetření krve je základem pro diagnostiku metabolických a civilizačních nemocí. Díky genetickým zkouškám krve lze objevit mutace spojené s jednotlivými nemocemi a také učinit kroky zabraňující rozvoji těchto chorob. Během posledních let se také stala možnou diagnostika neplodnosti a prenatální diagnostika pomocí vyšetření krve matky.

Naše testy umožňují brzké odhalení a definování genetického rizika a komplikací rozvoje nemocí krve, narušení metabolismu cukrů, citlivosti na inzulin, tromboembolická onemocnění a uzpůsobit tak preventivní opatření.

Pro koho?

Vyšetření se doporučuje např. osobám, v jejichž rodinách se vyskytuje cukrovka, anémie, hemofilie, obezita a veškeré další nemoci s neznámou etiologií. Výsledky zkoušek mohou být pro lékaře pokynem k zahájení léčby zpožďující rozvoj onemocnění nebo zavedení příslušné prevence v případě, kdy se i přes genetické predispozice nevyskytují žádné symptomy.

V čem spočívá test

Test spočívá v analýze polymorfismu jednotlivých nukleotidů (SNP – single nucleotide polymorphism) - genů spojených s vybranými patologickými jevy a vlastnostmi krve.

Témata zprávy v sekci krev

Riziko cukrovky 1. typu

Této nemoci se říká inzulin-dependentní diabetes, obvykle se vyskytuje u dětí a mládeže. Příčinou výskytu je poškození protilátek beta buněk pankreatu, odpovědných za produkci inzulinu. Léčba tohoto typu cukrovky vyžaduje stálé dodávání inzulinu do organismu. Z této části zprávy lze získat informace o genetickém riziku výskytu cukrovky 1. typu.

Riziko cukrovky 2. typu

V této sekci informujeme o genetickém riziku výskytu cukrovky 2. typu. Nemoc je dědičná, vyskytuje se především u starších osob, ale čím dál častěji se týká i mladších lidí s nadváhou. Vyznačuje se vysokou koncentrací glukózy v krvi a odolností vůči inzulinu.

Riziko srpkovité anémie

Tato sekce informuje o tom, zda máte poškozené kopie genů vyvolávající vznik srpkovité anémie Jedná se o vrozenou nemoc krve, spočívající v nesprávné stavbě hemoglobinu. Deformované červené krvinky se kvůli tomu v organismu rychle ničí a mohou dříve způsobit ucpání cév. Neléčená anémie může vést k nedostatečnému prokrvování orgánů a dokonce ke smrti.

Systolický a diastolický tlak

Tato sekce zprávy informuje, zda spadáte do skupiny lidí s potenciálně zvýšeným systolickým nebo diastolickým tlakem. Monitorování krevního tlaku je důležité, pokud někdo v blízké rodině (matka, otec, babička, dědeček) trpí vysokým tlakem, protože pak riziko onemocnění roste. Hlavním faktorem nahrávajícím tomuto onemocnění je obezita.

Citlivost na inzulín

Inzulínová rezistence znamená sníženou citlivost organismu vůči působení inzulinu. Tento stav může probíhat bez symptomů, ale může vyvolat nárůst tlaku, přibírání na váze, poruchy soustředění a únavu. V této sekci se dozvíte, zda genotyp vykazuje nízké nebo vysoké riziko snížené citlivosti organismu vůči inzulínu.

Geneticky podmíněná hladina glukózy v krvi na lačno

Tato sekce informuje o genetickém riziku výskytu zvýšené hladiny cukru v krvi. Sacharidy (cukry) jsou pro člověka základním zdrojem energie. Jsou také nezbytné ke správnému spalování tuků, ovšem jejich přebytek vede k obezitě a nahrává rozvoji zubního kazu.

Výhody pro klienta

Na základě výsledků testů obdrží zákazník informace, jak vysoké je případné genetické zatížení danou nemocí a jaké jsou možnosti ji zabránit, nebo zda je dědičná a jak vysoké je riziko, že se vyskytne u dětí.