Hubnutí a obezita

Obezita je jedním z nejzávažnějších zdravotních problémů v industrializovaných zemích. Snadná dostupnost potravin v kombinaci s omezením fyzické aktivity se podílejí na bleskové progresi této civilizační nemoci. Zároveň se rozvíjí trh služeb cílených na rychlé zhubnutí a dosažení optimální hmotnosti. Víme, že ne všichni hubnou stejně snadno. Jednou z příčin této skutečnosti jsou geny odpovídající za způsob, jak jsou zpracovávány živiny. Dnes víme, že sklony k obezitě jsou z cca 30 - 70 % dědičné, v závislosti na etnickém původu. Známe také přinejmenším několik genů, které ovlivňují účinnost různých hubnoucích diet, pocit hladu a sytosti.

Naše testy umožňují určit genetické riziko obezity, poruch příjmu potravy a stanovit optimální jídelníček a druh fyzických cvičení přesně pro Vás.

Pro koho?

Výsledky získaných zkoušek jsou užitečné zejména pro osoby, které se snaží udržovat optimální tělesnou hmotnost, rády by poznaly genetické podmínění svého metabolismu a chtěly by si zvolit optimální způsob stravování.

V čem spočívá test

Test spočívá v určení, zda se v analyzovaných genech vyskytují charakteristické mutace spojené s danou vlastností, např. se šancí mít zvýšený ukazatel BMI.

Témata zprávy v sekci hubnutí a obezita

Geneticky podmíněná hladina celkového cholesterolu

Z této kapitoly lze zjistit, zda genetické testy prokázaly zvýšené nebo snížené riziko nadbytečného množství celkového cholesterolu v organismu. Cholesterol je sloučenina sloužící k syntéze buněčných membrán, žlučových kyselin a steroidních hormonů. Jeho zdrojem jsou výhradně produkty živočišného původu. Přebytek v organismu může vést k nemocem, jako je ateroskleróza a žlučové kameny.

Vliv genů na BMI

BMI je ukazatel tělesné hmotnosti, který se používá k posouzení rizika vzniku chorob spojenými s nadváhou a s obezitou, jako je arterioskleróza nebo cukrovka. Jde o jeden z nejdůležitějších faktorů definujících fyzický stav organismu. Tato sekce zprávy poukazuje na genetické riziko odchýlení ukazatele BMI od normy.

Genetické sklony k anorexii

Tato sekce přináší informace o genetických sklonech k onemocnění anorexií. Anorexie je onemocnění, kterému se také říká mentální anorexie. Spočívá v omezení počtu a frekvence konzumace jídel, plynoucí z narušení vnímání atraktivity vlastního těla. Toto onemocnění vede ke zkáze organismu, která často zanechává nezvratné změny.

Výhody pro zákazníka

Genetické sklony ke zvýšenému BMI
Informace o optimálním způsobu stravování pro danou osobu (s nízkým obsahem tuků nebo s nízkým obsahem sacharidů)
Sklony k anorexii
Chuť k jídlu
Poruchy chuti k jídlu