Farmakogenomika

Každá osoba na užívané léky reaguje jinak, cítí jiné nežádoucí účinky a dokonce rozdílnou účinnost při jejich užívání. Základem mnoha z těchto rozdílů je genetická variabilita. Díky analýze genů působících na zpracování léků v organismu, bezpečnost jejich užívání a biodostupnost v organismu lze léčbu uzpůsobit potřebám konkrétního pacienta, individualizovat dávky léků a minimalizovat riziko nežádoucích účinků u daného pacienta.

Jejím hlavním cílem je zajistit podporu při výběru individuální léčby, tedy výběru a dávkování léků, jejichž užívání vytváří největší pravděpodobnost terapeutického výsledku.

Pro koho?

Farmakogenetické testy se provádějí za účelem stanovit potenciální odpověď organismu pacienta na léčbu. Výsledky testy jsou užitečné především pro lékaře provádějícího léčbu. Tyto testy se využívají v kombinaci se shromážděnými klinickými údaji.

Indikace pro testy farmakologického profilu:

Témata zprávy v sekci farmakogenomika

Léčba hypercholesterolémie

Riziko otoku a vyrážky po požití nesteroidních protizánětlivých léků

Geneticky podmíněná reakce na léčbu anti-HCV

Geneticky podmíněná reakce na antidepresiva

Geneticky podmíněná reakce na léčbu citalopramem

Geneticky podmíněná reakce na léčbu infekce HCV inhibitory proteáz

Geneticky podmíněná reakce na očkování proti žloutence typu B

Astma - reakce na inhalaci kortikosteroidů

Astma - reakce na látky uvolňující křeče

Lymfoblastická leukémie - reakce na léčbu

Nemoci srdce a cév - reakce na fenofibrát

Výhody pro zákazníka

Zákazník obdrží panel informací, díky němuž lze ke známým faktorům ovlivňujícím působení léků, jako je věk, pohlaví, paralelně probíhající onemocnění, interakce přiřadit profil genetického polymorfismu, podmiňujícího variabilní reakce na léky. Díky tomu je v klinické praxi možné:

Zvýšit účinnost farmakoterapie
Eliminovat nežádoucí účinky léků způsobené jejich pomalým metabolismem (pomalí metabolizéři - PM)
Redukce subterapeutické koncentrace léků po užití standardních dávek (rychlí metabolizéři - UM)
Výběr alternativních metod monitorování koncentrace léků